Lagans Byggnads
Inget projekt är för stort – inget är för litet.

Vi har alltid varit måna om en god relation med våra beställare och de underentreprenörer som vi samarbetar med vilket har gjort att vi har långvariga och goda relationer. Det här har gjort att vi lyckats utveckla företaget genom åren och byggt långvariga kundrelationer. Vi är idag cirka 150 anställda och arbetar över hela södra Sverige, från Stockholm och neråt. Vi följer även vissa av våra kunder över hela Sverige…

Vi har tre huvudsakliga områden vi arbetar inom

Försäkringsskador