Byggservice, Entreprenad och Försäkringsskador

Vi har tre huvudsakliga områden vi arbetar inom:

Vår byggservice utför reparationsarbeten, om- och tillbyggnader samt mindre nybyggnationer. Här arbetar vi med kommuner och landsting, företag, fastighetsägare och givetvis privatpersoner. Där är vi en resurs som kan byta en dörr eller fönster, eller utföra snabba reparationsarbeten. Men vi utför även större om- och tillbyggnader.

Vår entreprenadverksamhet är bred. Vi bygger allt från flerbostadshus och industrier till arenor. Inget projekt är för stort – inget är för litet. Genom åren har flera kunder gett oss förtroende att återkomma. Vi är övertygade om att de beror på vårt engagemang ett bra slutresultat för kunden.

När det gäller försäkringsskador vet vi vad som gäller. Det handlar om att snabbt vara på plats, besiktiga och begränsa skadorna. Därefter upprättas en åtgärdsplan i samråd med kunden och en kostnadsberäkning. Vårt långvariga samarbete med Länsförsäkringar i Kronobergs län är en garanti som gör att ni kan känna er trygga då ni vänder er till oss.