Vad vi gör

Vi har tre huvudsakliga områden vi arbetar inom på Lagans Byggnads:


Vår byggservice utför reparationsarbeten, om- och tillbyggnader samt mindre nybyggnationer. Här arbetar vi med kommuner och landsting, företag, fastighetsägare och givetvis privatpersoner. Där är vi en resurs som kan byta en dörr eller fönster, eller utföra snabba reparationsarbeten. Men vi utför även större om- och tillbyggnader. Vi har genom åren byggt och renoverat många villor och sommarstugor.


Vår entreprenadverksamhet är bred. Vi bygger allt från flerbostadshus och industrier till arenor. Inget projekt är för stort – inget är för litet. Genom åren har flera kunder gett oss förtroende att återkomma. Vi är övertygade om att de beror på vårt engagemang samt ett bra slutresultat för kunden.


När det gäller försäkringsskador vet vi vad som gäller. Det handlar om att snabbt vara på plats, besiktiga och begränsa skadorna. Därefter upprättas en åtgärdsplan samt kostnadsberäkning i samråd med kunden och försäkringsbolaget. 2010, 2012 och 2014 blev vi utsedda till Årets Byggentreprenör i Kronbergs län, av Länsförsäkringar.