Projektbeskrivning

Stormskada på fritidshus i Årshult

Snabbfakta
Åtgärdsperiod – sept till nov 2018
Beställare – Länsförsäkringar Kronoberg
Plats – Årshult, Lidhult