Projektbeskrivning

Oktober 2019
Projektet flyter på enligt plan.

—-

Projektet avser nybyggnad av skola med tillagningskök och tillhörande markarbeten i Ramdala, Karlskrona kommun.

Byggnationen skall ske på del av fastigheten Ramdala 14:1

Projektet är en Totalentreprenad.

Snabbfakta
Byggstart – September-Oktober
Uppdragsgivare –Byggherre Karlskrona Kommun
Plats – Ramdala skola Egnahemsvägen 4, 37353 Ramdala
Storlek – Total bruttoarea nybyggnad ca 1800 m2