Projektbeskrivning

Östboskolan i Värnamo

Projekt: Om- och tillbyggnad tillagningskök, Östboskolan i Värnamo
Storlek: Tillbyggnad ca 150 m2 och ombyggnad ca 800 m2
Beställare: Värnamo Kommun
Byggår: 2018-2019