Projektbeskrivning

Mogården i Rödeby, Karlskrona Kommun

Då har vi påbörjat ett nytt projekt i Rödeby. Det ska byggas ett nytt omvårdnadsboende. Bygget beräknas vara färdigt under hösten 2021.
Just nu pågår rivning av befintlig fastighet.

Snabbfakta
Byggstart – V. 46 2019
Uppdragsgivare – Karlskrona Kommun
Plats – Rödeby
Storlek – 5.700 m2 BTA