Projektbeskrivning

Miljöhus Kungsmarken, Karlskrona

Snabbfakta
Beställare – Karlskrona Hem
Objekt – Ombyggnad från båtverkstad till bilbesiktning.
Plats – Karlskrona
Byggår – dec 2017-juni 2018