Projektbeskrivning

Ljungsjöverket, Ljungby

Då har vi påbörjat ett nytt projekt i Ljungby. Det gäller om och tillbyggnad av Ljungsjöverket Ljungby.
Beställare är Ljungby Energi.

Tillbyggnad av kontor och personalutrymmen. Byggyta på mark 880 m2, total golvyta ca 2300m2, fördelat på 3 våningar.
Byggstart våren 2019, inflyttningsklart till semestern 2020.

juni/juli 2019
Arbetet med om och tillbyggnad av värmeverket Ljungby fortskrider enligt tidplan.
Vårt delmål är att gjuta valvet mellan plan 1 och 2, innan semestern.