Projektbeskrivning

Gröndalsskolan i Värnamo

Projekt: Om- och tillbyggnad tillagningskök, Gröndalsskolan i Värnamo
Storlek: Tillbyggnad ca 420 m2 och ombyggnad ca 550 m2
Beställare: Värnamo Kommun
Byggår: 2019-2020