Cil – Ljungby

Ombyggnation av en del av klassrummen. Renovering och ombyggnation av befintlig cafeteria.

Anpassning för flytt av bibliotek samt uppbyggnad av ny scen i anslutning till cafeterian.


Snabbfakta

Byggstart -2014
Uppdragsgivare – Cil, Ljungby
Plats – Garvaren, Ljungby
Storlek