Brandstationen i Karlskrona

Den nya brandstationen i Karlskrona är nu klar.
Samarbetet med Räddningstjänsten, Karlskrona Kommun och Lagans Byggnads har fungerat väldigt bra.
Vi vill tacka alla som på något sätt varit inblandade i detta bygge!

”Vi kan nu med glädje meddela att vi fått förtroende att bygga den nya brandstationen i Karlskrona.

Förutom nybyggnation av brandstation kommer vi även bygga 6 stycken komplementbyggnader däribland garage, spolhall och rökövningsbyggnad. Brandstationen kommer att bestå av två plan på totalt 4680 m2. Komplementbyggnaderna kommer landa på cirka 1000 m2 som det ser ut i nuläget.

Nuvarande brandstation, som ligger inne i centrala Karlskrona, kommer rivas för att lämna plats åt nya bostäder och arbetet med den nya, som kommer ligga lite utanför centrum, påbörjas omgående. Efter semestern i år planeras markarbetet att vara igång och i Augusti 2018 ska projektet vara klart.”

Bildrepotage 24 Blekinge, Brandstationen i Karlskrona.

Snabbfakta

Byggstart – 2017
Plats– Karlskrona
Storlek – 4680 m2 + 1000 m2

Efter semestern 2017 påbörjades markarbetet och i Augusti 2018 ska projektet vara klart.