Projektbeskrivning

Avloppsskada, villa i Ryssby

Snabbfakta
Åtgärdsperiod – sept till nov 2018
Beställare – Trygg-Hansa
Plats – Kyrkogatan 8, Ryssby